Karlsson & Wiktorsson | Normkritik och likabehandling
21832
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21832,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Härskartekniker och främjartekniker

Lär dig mer om subtila beteenden som skapar ojämlika möten, arbetsplatser och organisationer. Beteenden som kan synliggöras och förändras. Lär dig också om motstrategier och om främjartekniker för att istället skapa inkludering och god arbetsmiljö. Vi diskuterar och workshopar härskartekniker, motstrategier och främjartekniker utifrån din organisation eller föreläser om dessa fenomen och våra egna och andras erfarenheter. Vi arbetar med att tillgängliggöra normkritiska och normkreativa utgångspunkter och fokuserar på intersektionella perspektiv med samtliga diskrimineringsgrunder.

Normkritiskt likabehandlingsarbete

Med ett normkritiskt och normkreativt arbete går det att förändra större system, strukturer och mönster som exkluderar eller inkluderar människor. Vi utbildar om arbetssätt och metoder för att öppna upp en verksamhet för ett jämlikt deltagande som berör alla. Snarare än att försöka skapa tolerans för Andra så kan du tillsammans med oss utmana normerna som skapar ett “vi” och ett “Andra”. Det gör likabehandlingsarbetet mer effektivt och till en utvecklande kvalitetsfråga och lärandeprocess för deltagarna. Tillsammans med oss kan du undersöka hur normer skapas och återskapas i vardagen i din verksamhet, på din arbetsplats eller i ditt klassrum, och hur normerna kan vidgas för att bli mer inkluderande.

Arbetsmiljöutbildning och antidiskriminering

Vi arbetar för att öka kunskap om god arbetsmiljö och friskfaktorer och för att stärka arbetsgivares kapacitet att skapa välmående organisationer och arbetsplatser. Vi hjälper till att guida i aktuella arbetsmiljöregler och diskrimineringslagstiftning. Från och med 31 mars gäller nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö och de handlar om kunskapskrav, målstyrning, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Från och med 1 januari gäller en förändrad diskrimineringslag som för arbetsgivare och utbildningsanordnare innebär ett nytt ramverk för det strategiska och systematiska likabehandlingsarbetet och att det finns krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter när det gäller samtliga diskrimineringsgrunder.

Välkommen att höra av dig för mer information och offerter!